ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก

ปี 2006 - 2020 ข้อมูล ณ. 7 มีนาคม 2566

ราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่

ปี 2006 - 2020 ข้อมูล ณ. 3 ธันวาคม 2564

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ขนาดเล็ก

24 ยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 7 มีนาคม 2566

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ขนาดใหญ่

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 7 มีนาคม 2566

ราคากลางมาตรฐานกระจกบังลมหน้ารถยนต์

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 7 มีนาคม 2566

ราคากลางมาตรฐานค่าซ่อมล้อแม็ก

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 7 มีนาคม 2566

ราคากลางรถยนต์ไฟฟ้า

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 7 มีนาคม 2566