ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก

ปี 2005 - 2019 ข้อมูล ณ. 29 มีนาคม 2562

ราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่

ปี 2005 - 2019 ข้อมูล ณ. 25 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ขนาดเล็ก

24 ยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 25 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ขนาดใหญ่

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 25 กุมภาพันธ์ 2562