ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก

ข้อมูล ณ. 30 เมษายน 2567

ราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่

ข้อมูล ณ. 27 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ขนาดเล็ก

24 ยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 15 พฤศจิกายน 2566

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ขนาดใหญ่

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 27 กุมภาพันธ์ 2566

ราคากลางมาตรฐานกระจกบังลมหน้ารถยนต์

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 12 มกราคม 2567

ราคากลางมาตรฐานค่าซ่อมล้อแม็ก

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 9 กุมภาพันธ์ 2566

ราคากลางรถยนต์ไฟฟ้า

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 30 เมษายน 2567

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 15 พฤศจิกายน 2566

ราคาค่าซ่อมอื่นๆ

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 27 ธันวาคม 2566