ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก

ปี 2004 - 2018 ข้อมูล ณ. 6 ธันวาคม 2561

ราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่

ปี 2004 - 2018 ข้อมูล ณ. 19 ตุลาคม 2561

ราคาค่าซ่อมรถยนต์

24 ยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 25 สิงหาคม 2560