ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก

ข้อมูล ณ. 30 สิงหาคม 2566

ราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่

ข้อมูล ณ. 27 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ขนาดเล็ก

24 ยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 7 มีนาคม 2566

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ขนาดใหญ่

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 27 กุมภาพันธ์ 2566

ราคากลางมาตรฐานกระจกบังลมหน้ารถยนต์

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 10 ตุลาคม 2563

ราคากลางมาตรฐานค่าซ่อมล้อแม็ก

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 9 กุมภาพันธ์ 2566

ราคากลางรถยนต์ไฟฟ้า

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 30 สิงหาคม 2566

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 27 กุมภาพันธ์ 2566