ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก

ปี 2002 - 2017 ข้อมูล ณ. 2 พฤศจิกายน 2560

ราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่

ปี 2002 - 2017 ข้อมูล ณ. 6 มกราคม 2560

ราคาค่าซ่อมรถยนต์

21 ยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 25 สิงหาคม 2560