ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก

ปี 2006 - 2020 ข้อมูล ณ. 10 พฤษภาคม 2564

ราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่

ปี 2006 - 2020 ข้อมูล ณ. 10 พฤษภาคม 2564

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ขนาดเล็ก

24 ยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 10 พฤษภาคม 2564

ราคาค่าซ่อมรถยนต์ขนาดใหญ่

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 10 พฤษภาคม 2564

ราคากลางมาตรฐานกระจกบังลมหน้ารถยนต์

ทุกยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 10 พฤษภาคม 2564