ราคากลางรถยนต์ขนาดเล็ก

ปี 2005 - 2019 ข้อมูล ณ. 10 มกราคม 2562

ราคากลางรถยนต์ขนาดใหญ่

ปี 2005 - 2019 ข้อมูล ณ. 10 มกราคม 2562

ราคาค่าซ่อมรถยนต์

24 ยี่ห้อ ข้อมูล ณ. 25 สิงหาคม 2560