รายการรถยนต์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รายการซ่อมรถยนต์

ชิ้นส่วน ลักษณะงานซ่อม ราคาค่าซ่อม
ซ่อมเบา ซ่อมกลาง ซ่อมหนัก เปลี่ยนอะไหล่

ใบสรุปราคา


รายการรถยนต์
ยี่ห้อ:
รุ่น:
ปี:

สรุปรายการค่าซ่อม

ชิ้นส่วน ลักษณะงานซ่อม ราคาค่าซ่อม

รวมราคาค่าซ่อม: